Kavitasyon

Kavitasyon akışkanlar matematiğine dayanan bir metoddur. Sanayinin bir çok alanında uygulanan bu metod ses dalgaları ve ultra sonik yöntemler ile uygulanması  insanlarda bölgesel zayıflama sağlama konusunda oldukça etkildir.

Kavitasyon uygulamasında yağ dokusuna cildin dış yüzeyinden ultrason yada ses dalagarının ani olarak yayılması ile beraber yağ tabakalarında bulunan hücrelerde basınca bağlı olarak anisıvı kayıpları olur. Bu sıvı kayıpları çevre hücreler tarafından yüksek bir hızda doldurularak lokal incelme sağlanır.

Cerrahi bir operasyon gerektirmeden uygulanan yöntem hücre sıvılarında yarattığı ani basınç ile  yağ hücrelerin yapısını bozarak  bu hücrelerin vücüt boşaltım sistemi elemanları yardımı ile vücüttan atılmasını sağlar. Kişiden kişey değişmek ile hekim kontolünde yapılacak bir diet ve düzenli su tekitimi ile 10 cm varan lokal incelmeler sağlaanbilmektedir.

© Copyright - Kavitasyon Hizmetleri.